מידע לרוכבים

מידע לרוכבים

הרכיבה במסגרת מסע רוכבים קדימה 2020 כוללת שלושה מסלולים:

המסלול הארוך הינו מסלול כביש שאורכו 90 ק"מ ותחילתו מחניון המוחרקה (קרן כרמל). מסלול זה מיועד לרוכבים מנוסים עם אופני כביש בלבד.

המסלול הבינוני הינו מסלול כביש שאורכו 50 ק"מ ותחילתו בחניון פארק אלונה. ניתן לרכב גם באופני שטח.

המסלול הקצר הינו מסלול שטח שאורכו 20 ק"מ והוא מסלול מעגלי המתחיל ומסתיים ביער אילנות.

תוואי המסלול הוא מהמוחרקה דרך גבעת הרקפות,  בא"ח גולני, רגבים, חניון פארק אלונה, בנימינה, אומץ, פרדסיה וכביש 4 עד לקריית אלגה ביער אילנות.

נקודות רענון עם כיבוד ושתייה לרוכבים יהיו לאורך המסלול.

המסע יאובטח ע"י משטרת ישראל וילווה ברכב הצלה וברכב עם צוות טכני לטיפול באופניים.

סיום מסע האופניים הוא בפרויקט החדש שבונה אלין בית נועם, קריית אלגה, שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות, ביער אילנות קדימה. במקום נקיים טקס קצר עם כיבוד ושתייה לרוכבים.

 

פרטים עדכניים לגבי נקודות המפגש, שעות הזנקת רכיבה בכל מסלול ופרטים נוספים יועלו לאתר בהמשך ויישלחו אישית לכל הרוכבים.

Share This